FOCUS - Bologna

Ugo Dal Lago (Scientific Coordinator)
Martin Avanzini
Raphaëlle Crubillé
Simone Martini
Davide Sangiorgi
Gabriele Vanoni
Akira Yoshimizu

RIMS-CS - Kyoto

Naohiko Hoshino (Scientific Coordinator)
Yoji Fukihara
Masahito Hasegawa
Kanako Kobayashi
Koko Muroya
Kazushige Terui

PI.R2 - Paris

Pierre-Louis Curien
Claudia Faggian
Paul-André Melliès
Axel Osmonds
Léo Stefanesco

MMM - Tokyo

Soichiro Fujii
Ichiro Hasuo
Shin-ya Katsumata
Natsuki Urabe
Akihisa Yamada