FOCUS - Bologna

Ugo Dal Lago (Scientific Coordinator)
Raphaëlle Crubillé
Francesco Gavazzo
Charles Grellois
Simone Martini
Davide Sangiorgi

RIMS-CS - Kyoto

Masahito Hasegawa
Naohiko Hoshino
Shin-ya Katsumata
Kazushige Terui

PI.R2 - Paris

Pierre-Louis Curien
Claudia Faggian
Yann Hamdaoui
Paul-André Melliès

MMM - Tokyo

Ichiro Hasuo (Scientific Coordinator)
Soichiro Fujii
Wataru Hino
Toshiki Kataoka
Shunsuke Shimizu
Ryo Tanaka
Natsuki Urabe
Akira Yoshimizu